Wetsvoorstel dubbele achternaam

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Almere
Datum 21 maart 2021

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen de verruiming van de keuzemogelijkheden voor achternamen?
Heel goed!!

Vraag2

Welke voordelen ziet u aan een dubbele achternaam en welke nadelen?
Alleen maar voordelen; het kind kan in zijn eindelijk beide ouders erkend zien.

Vraag3

In het voorstel worden al bestaande dubbele (of meervoudige) achternamen als één geheel behandeld. Wat vindt u daarvan?
Als dat nodig is om het wetsvoorstel er doorheen te krijgen, dan is dat maar zo. Persoonlijk zou ik kiezen voor het Spaanse systeem: het kind krijgt het eerste deel van de dubbele achternaam van de ene ouder en het andere deel van de andere ouder. Als de ouder al een dubbele achternaam heeft, dan wordt het laatste deel van die dubbele naam er “afgeknipt”.

Vraag4

Is het wetsvoorstel correct en compleet?
Niet compleet; de wet zou met terugwerkende kracht moeten gelden. Een bestaand kind moet de gelegenheid krijgen om de naam van de vader én de moeder te hebben.

Vraag5

Welke problemen kan dit voorstel in de praktijk opleveren?
Geen. Ik ben groot voorstander van deze wet, MITS het met terugwerkende kracht is.
Mijn kind (8 jaar) heeft mijn achternaam (de moeder). Zijn vader en ik willen graag trouwen en beide een dubbele achternaam (dus beider naam) gaan voeren. Dat wordt dan onze gezinsnaam. Het zou heel raar zijn als ons kind dan maar één achternaam van ons gezin zou hebben.