Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel dubbele achternaam

Reactie

Naam Anoniem
Plaats leiden
Datum 22 maart 2021

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen de verruiming van de keuzemogelijkheden voor achternamen?
positief, echter op basis van gelijke rechten dan wel met terugwerkende kracht.

zoals ik net las zou ik inderdaad wel vastleggen wat te doen met de volgorde van de namen indien ouders het niet eens worden over de volgorde. Dat is toch ook vastgelegd bij een enkele naam wanneer ouders er niet uitkomen: wanneer je getrouwd bent krijgt kind naam vader, wanneer je niet getrouwd bent de naam moeder, tenzij anders geregeld. Zoiets zou ik ook opnemen bij de keuze voor een dubbele naam. Alfabetische volgorde lijke me dan inderdaad het eerlijkst. Dit wordt vaker gebruikt in dat soort situaties.

Vraag2

Welke voordelen ziet u aan een dubbele achternaam en welke nadelen?
Het geeft helderheid op straat (altijd lastig in te schatten welk kind bij welke moeder hoort), en is van belang voor een gelijke binding van een kind naar beide ouders en families toe.

Deze voordelen gelden ook voor kinderen die al bestaan. Op basis van gelijkheid ben ik van mening dat je deze groep niet uit kan sluiten. Puur op basis van geboortedatum.

Voordeel van vastleggen volgorde van de namen indien ouders er niet uitkomen: voorkomt discussie. Zoals ik las en schreef kan ik me vinden in alfabetische volgorde. Gezien dat maatschappelijk breed toegepast wordt, vind ik het ver voeren om te opteren dat dat als discriminerend kan worden gezien. Ook lijkt het me onwaarschijnlijk dat door zon afspraak namen uitsterven. De dubbele achternaam zorgt er juist voor dat namen niet zullen uitsterven. Bovendien zal waarschijnlijk slechts een klein aantal mensen gebruik maken van een afgesproken volgorde van de namen indien mensen er zelf niet uitkomen.
Overigens:
Indien je alfabetische volgorde als discriminerend kan zien, kan je dat ook zeggen van uitsluiten van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dubbele naam op basis van geboortedatum. Je wordt in feite anders behandeld wanneer je in een ander jaar geboren bent.

Vraag3

In het voorstel worden al bestaande dubbele (of meervoudige) achternamen als één geheel behandeld. Wat vindt u daarvan?
prima, wat de persoon zelf wil.

Vraag4

Is het wetsvoorstel correct en compleet?
Dit wetsvoorstel is momenteel niet correct en incompleet:
Zoals ik al schreef mist de mogelijkheid dit met terugwerkende kracht toe te passen, en zou vastgelegd moeten worden wat te doen indien ouders niet uit de volgorde van de namen komen. Ik vind het te kort door de bocht om dan te zeggen: dan vallen we terug op een enkele naam, voor gehuwden de vaders achernaam, voor ongehuwden die van de moeder. Veel ouders willen wel een dubbele achternaam, maar wilen er geen ruzie over hoeven te maken. Al helemaal niet zwanger vol van hormonen. En veelal geven moeders dan waarschijnlijk maar toe, waardoor vaders naam vooraan komt. Om dit te voorkomen zou ik ervoor pleiten iets vast te leggen, bijvoorbeeld alfabetische volgorde, over de volgorde van de namen indien ouders er samen niet uitkomen. Dit schept helderheid en voorkomt geruzie.

Beide punten zijn bij de wetswijziging in Belgie destijds ook opgenomen. Ik neem toch aan dat het bij hen ook onderzocht en overdacht is.

Vraag5

Welke problemen kan dit voorstel in de praktijk opleveren?
De verwachting is dat slechts 10% van de nieuwe ouders daadwerkelijk van een dubbele achternaam gebruik gaat maken. Nu zou terugwerkende kracht niet mogelijk zijn omdat het financieel niet haalbaar zou zijn. Indien echter slechts tien procent van de nieuwe ouders van de nieuwe regeling (dubbele achternaam) gebruik zal maken, zal het percentage ouders dat van deze regeling (dubbele achternaam) gebruik zal maken met terugwerkende kracht waarschijnlijk nog lager zijn. Daarmee vallen de kosten mogelijk ook lager uit. En indien het financieel echt niet haalbaar is, geef ouders dan in ieder geval wel de mogelijkheid tegen vergoeding.

Ik zou ook direct meenemen in de wet wat te doen wanneer ouders niet uit de volgorde komen. Dit scheelt een hoop discussie onderling en geeft ook duidelijkheid. Een mogelijkheid is dan inderdaad alfabetische volgorde. Maatschappelijk geaccepteerd en vaak gebruikt, zonder dat dit gevoelens van discriminatie met zich meebrengt. Het is gewoon een gangbare en gebruikelijke manier om toe te passen. Uitsterving van een naam die begint met een letter achter uit het alfabet lijkt mij ook onlogisch en onwaarschijnlijk, gezien van de 10% die waarschijnlijk gebruik gaat maken van een dubbele achternaam, waarschijnlijk slechts een klein percentage zal terugvallen op de regeling die is opgesteld wat te doen indien men niet uit de naam komt. Voor het percentage wat hier echter samen niet uitkomt, ook niet in harmonieus goed overleg, kan zon regeling duidelijkheid geven. Maar indien beide ouders iets zo graag willen, leg de verantwoordelijkheid dan niet bij de ouders neer, maar leg het vast.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht