Wetsvoorstel doorberekenen toezichtkosten

Deze consultatie betreft het doorberekenen van de toezichtkosten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-04-2015
Einddatum consultatie 17-05-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van dit wetsvoorstel is de onevenredig hoge kosten van het toezicht te leggen waar deze horen en daarmee de uitgaven uit de algemene middelen te verlagen.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel heeft alleen betrekking op de bedrijven die onder het besluit risico’s zware ongevallen vallen. Dat zijn bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.

Verwachte effecten van de regeling

Naar verwachting zal het doorberekenen van toezichtkosten geen substantiële gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van deze bedrijven. Uit een internationale vergelijking blijkt dat de toezichtkosten voor bedrijven die onder de Sevezo-richtlijn III vallen in een aantal Europese landen worden doorberekend. Onder andere in Engeland, België, Finland en Denemarken worden de toezichtkosten geheel of gedeeltelijk doorberekend aan de bedrijven.

Doel van de consultatie

Het kabinet vindt het belangrijk om de mening van de burgers en bedrijven te horen voordat een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Met name de wijze waarop de kosten worden verdeeld over de bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Meer informatie