Wijzigingswet afschaffing verbod op het doen ontstaan van embryo's

Reactie

Naam I Roskam
Plaats Gouda
Datum 29 mei 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle aspecten van het wetsvoorstel.
Geachte heer/mevrouw,

Deze wet staat de mens toe om mensen te creëren. het gaat om embryo's van vijf dagen, maar ook in een embryo is al de kiem aanwezig, van de volwassene die 't zou zijn geworden. Dit te creëren en weer te doden vind ik n strijd met de bescherming van het leven van de mens. Wat houdt bescherming van ons leven in als we zelf levende beginnende mensjes creëren en weer vernietigen? Hebben we dan zo weinig respect voor het leven?

Ook zet deze wet een deur open die mijns inziens gesloten zou moeten blijven, omdat deze deur steeds verder open zal gaan, vanaf het moment dat deze op een (grote) kier wordt gezet. Dat heeft rampzalige gevolgen. Want abortus is toegestaan tot 24 weken. Stel je voor dat uiteindelijk die grens wordt aangehouden. Dat er mag worden geëxperimenteerd met foetussen/baby's t/m 24 weken. Met die leeftijd worden al baby's geboren. Een geboren baby van die leeftijd heeft gevoel, kan pijn voelen. Dan kan een ongeboren baby dat ook. Hoe verschrikkelijk!
Mijn maag draait om als ik bedenk, dat deze kleine kostbare mensjes zouden mogen worden gebruikt als materiaal om mee te experimenteren.

Nee, laten we ons hier verre van houden en deze deur niet openen.
Laten we met respect en ontzag naar het leven kijken en daarmee ook ons eigen leven op waarde schatten.