Wijzigingswet afschaffing verbod op het doen ontstaan van embryo's

Reactie

Naam S.J. Rabe
Plaats Rotterdam
Datum 29 mei 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle aspecten van het wetsvoorstel.
Ik ben tegen dit wetsvoorstel op alle punten. Het leven, ook en in het bijzonder het leven van de mens, is door God onze Schepper (niet een "product" van de wetenschap) en wij zijn als kinderen van God geroepen om het leven als heilig te beschouwen. Het leven van een mens begint op het moment dat de bevruchting van de eicel plaatsvindt, ongeacht de plaats (baarmoeder/eileider danwel reageerbuis) en ongeacht het aantal celdelingen of de tijd die verstreken is sinds de bevruchting.