Conceptwetsvoorstel digitale processtukken

Het wetsvoorstel faciliteert en kanaliseert de 'digitalisering' van het strafproces. Dit omvat regels over de integriteit van digitale processtukken, het elektronisch ondertekenen van processtukken en het verkeer tussen de burger en de rechterlijke macht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-10-2013
Einddatum consultatie 31-12-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het kanaliseren en faciliteren van het gebruik van digitale processtukken. Dit betreft:

1. De integriteit van processtukken in elektronische vorm;
2. Het elektronisch ondertekenen van stukken;
3. Het langs elektronische weg doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen en klaagschriften en instellen van rechtsmiddelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Justitiabelen, advocatuur, politie, openbaar ministerie, zittende magistratuur en instanties die samenwerken met de rechterlijke macht.

Verwachte effecten van de regeling

Vereenvoudiging van het gebruik van digitale processtukken.

Doel van de consultatie

Het publiek en de instanties die bij de strafrechtspleging betrokken zijn worden in staat gesteld te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het conceptwetsvoorstel, de memorie van toelichting en de bijlagen bij de memorie van toelichting.