Recht op digitaal consult voor zover passend bij goede zorg

Reactie

Naam KNMG (R Héman)
Plaats Utrecht
Datum 30 november 2023

Bijlage