Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Conceptwetsvoorstel aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Reactie

Naam P Buijs
Plaats Hilversum
Datum 22 december 2014

Vraag1

Graag uw reactie op de inhoud van het ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting
Ik onderschijft de genoemde bezwaren tegen de bewaarplicht. De belangrijkste betreffen het vastleggen zelf, en de voorgestelde wijzigingen veranderen juist daaraan niets. De bewaarplicht zou in mijn optiek volledig moeten verdwijnen.

Ik zou de argumenten en de technisch juridische gedachtengang kunnen herhalen die anderen prima hebben verwoord, maar de crux is dat ik me als individu permanent gewantrouwd voel, en op geniepige wijze vernederd, want vreemden kunnen meekijken, ook met terugwerkende kracht.

Ik mail, bel, SMS en chat met mijn gezin en familie en vrienden. Aan mijn naasten en mezelf wil ik kunnen uitleggen waarom vreemden ons onderlinge communicatiegedrag opslaan zodra we daarbij technische middelen gebruiken. Al we iets lezen, bekijken of beluisteren via internet wil ik kunnen uitleggen waarom vreemden nagaan wát, en waarom ze dat ook nog eens onthouden, beter dan wij dat zelf kunnen.

De waarheid is dat ik dat niet kán uitleggen.

Niet door alleen maar te roepen dat ook misdadigers lezen, bellen en internetten, en al helemaal niet met het argument dat de Staat niet op voorhand weet of wij zelf ooit misdadiger worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht