Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Conceptwetsvoorstel aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Reactie

Naam drs F van Heurn
Plaats Amsterdam
Datum 31 december 2014

Vraag1

Graag uw reactie op de inhoud van het ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting
Behalve alle principiële, door bescherming van privacy ingegeven bezwaren, die ik van harte onderschrijf, lijkt de wet een aantal praktische zaken niet of onvoldoende te regelen.
Allereerst: de telecom-en internetproviders maken hoge kosten voor het bewaren en beschikbaar stellen van de gevraagde gegevens.Kosten die zij aan hun klanten zullen doorberekenen. Het zou zuiver geweest als deze kosten bij het ministerie in rekening gebracht kunnen worden, zodat inzichtelijk wordt of deze kosten tegen de baten opwegen.

Ten tweede lijkt het mij wenselijk wanneer de consument een inzagerecht krijgt: welke gegevens heeft mijn provider van mij vastgelegd, en kloppen deze? Denk bijv. aan de situatie dat iemand zich ongevraagd toegang verschaft tot een prive draadloos netwerk en daarmee verdacht verkeer genereert. In zo'n geval moet de consument dat kunnen zien en kunnen herstellen.
Ten derde lijkt het mij fatsoenlijk dat een consument, wanneer hij object van onderzoek is, hierover bij aanvang van dat onderzoek wordt geïnformeerd. Cf een huiszoeking, waarbij ook het huiszoekingsbevel wordt overlegd. In het algemeen kan overigens gesteld worden dat de internetgegevens tot het huiselijke domein gerekend moeten worden.
Ten vierde lijkt het me wenselijk dat het 'recht om vergeten te worden' ook in deze regeling wordt meegenomen.Een consument zou zonder opgaaf van redenen zijn provider moeten kunnen verzoeken zijn gegevens te wissen.

Tot slot: de maatregelen hebben het karakter van het zoeken naar die speld in de hooiberg. Omdat we niet weten of die speld er uberhaupt is, worden providers gedwongen de hele hooiberg beschikbaar te stellen. Mij lijkt dat er effectievere middelen zijn om de benodigde gegevens gerichter boven water te krijgen, én dat de vastgelegde gegevens door kwaadwillenden vrij eenvoudig te manipuleren zijn. Denk bijv. aan het gebruiik van mobiele apparaten die met prepaid abonnementen toegerust zijn.

Al met al is het een regeling waarbij ik mij als burger niet comfortabel bij voel. Het vertrekpunt van de Minister 'als je niets misdaan hebt, heb je ook niets te verbergen' lijkt ook voor deze regeling de leidraad geweest. Laten we naar een regeling gaan die als principe heeft 'omdat ik niets misdaan heb, hoef jij ook niet te weten wat ik in mijn prive- domein heb uitgevoerd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht