Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Conceptwetsvoorstel aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Reactie

Naam D. Mekic
Plaats Amsterdam
Datum 30 december 2014

Vraag1

Graag uw reactie op de inhoud van het ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting
De wet zou niet gewijzigd moeten worden, maar afgeschaft. De verzamelwoede van de overheid heeft veel te extreme vormen aangenomen. Iedere burger wordt op deze manier behandeld als verdachte, om nog maar te zwijgen over het risico van het uitlekken van al deze gegevens. Een overheid hoort als uitgangspunt zo weinig mogelijk informatie op te slaan over haar burgers, was het privacybesef zoals dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond — inmiddels gebeurt het tegenovergestelde: alles wat maar over iemand te weten valt wordt 'preventief' opgeslagen bij of direct raadpleegbaar en in opdracht van de staat. Daarnaast weten we bizar weinig over de effectiviteit van het verzamelen van bulkdata en is de toezicht niet goed geregeld. De staat hoort geen grondrechten te beperken zonder dat ook maar bekend is of en in welke mate het een belang dient.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht