Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Conceptwetsvoorstel aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Reactie

Naam AMA Faas
Plaats Hoensbroek
Datum 9 december 2014

Vraag1

Graag uw reactie op de inhoud van het ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting
Mijn idee is dat dit document geschreven is voor het gemak van opsporingsdiensten en niet met de privacy van de bevolking op de juiste plaats. Deze wet zal mijn privacy zover ik kan lezen onnodig blijven aantasten.

Ik mis een serieuze onderbouwing waarop dataretentie noodzakelijk. er worden wel voorbeelden gegeven maar geen definitieve cijfers.
Bijvoorbeeld: "in de × zaken waarbij gegevens werden opgevraagd werd in × gevallen overgegaan tot vervolging en hiervan zouden × niet mogelijk zijn geweest zonder deze gegevens."
Gezien het gemis van dit soort gegevens in dit type document kan volgens mij niemand aantonen dat dit noodzakelijk is. indien niet noodzakelijk dient het ook niet de privacy van de burgers te schaden.

Een serieuze crimineel weet dat in Duitsland geen dataretentie wet geld. Roamingkosten binnen de EU zijn in sommige gevallen zelfs goedkoper dan de kosten voor bellen binnen Nederland. Dus wegwerptelefoons zijn vrij gemakkelijk verkrijgbaar. Daar zal deze wet geen verandering in brengen. In hoeverre zijn de gegevens dan nog noodzakelijk?

Ik zie dat de Nederlandse staat steeds dichter bij een controlestaat komt en deze onrechtmatige verklaarde wet in stand willen houden is weer een teken dat we die kant opgaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht