Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling ter bevordering van schone wegvoertuigen ter ondersteuning van emissiearme mobiliteit

Reactie

Naam dhr GJ Voort
Plaats Rijnsburg
Datum 15 april 2021

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de Regeling, de toelichting en het voorstelde alternatief. kunt u een reactie geven op de onderstaande drie vragen?

1. In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Kunt u meer vertellen over wat voor belemmeringen u mogelijk ziet?

2. Wat vind u van het voornemen van het kabinet om op termijn de ambities van de richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?

3. Acht u het percentage van 38,5% voldoende, of acht u het inbouwen van een beperkte marge als landelijke basisregel voor lichte voertuigen (ons voorstel is 42%) verstandig om het doelbereik op nationaal niveau veilig te stellen? Bij een gemiddelde omvang van enkele tientallen voertuigen komt een dergelijke marge neer op een zeer beperkte extra inzet van de aanbestedende dienst, maar borgt wel op landelijk niveau dat het bereiken van de doelstelling minder gauw onder druk komt te staan.
ik vind dit een beetje raar om na het nieuws dat Nederland in de top 5 staat van de aanvoerders die de ontbossing tot stand brengen en houden nu te komen met een regeling die de emissie van voertuigen naar beneden met brengen.
Laten de regering eerst de berg boter die ze op hun hoofd hebben eens opruimen en dan gaan praten over het naar beneden brengen van de emissie van voertuigen.
Als we die boterberg op het hoofd van deze regering hebben weggewerkt (wat kan want er zijn alternatieven voor soja en palmolie) dan weer gaan praten over de kleine dingen die mee kunnen helpen om de emissie te verlagen.
Die 42% wat het voorstel is kan enorm verhoogt worden als we die ontbossing tegen gaan en daar niet meer aan mee werken en niet meer in de top 5 staan.
Sinds Rutte aan de macht is ( is de marktwerking uit de klauwen gelopen, zijn burgers steeds meer belasting gaan betalen ten opzichte van grote bedrijven is het milieu vraagstuk vreselijk onduidelijk en ga zo maar door) Duitsland gaat aan het GAS (schoon) en wij moeten van het gas af, rara hoe kan dat.
Geen visie gehad voor de langere termijn en vaak heel erg onduidelijk voor de burger., nu ook met corona zo'n zwabber beleid.
De politiek is er voor de mensen en n iet anders om zoals het nu is.
De belasting is ook weer in de fout gegaan hoorde ik op het nieuws met terugvorderen van toeslagen (donderdag 15 april 2021) hoe kan dat toch. Zijn er zoveel mensen (ambtenaren) die onbewust onbekwaam zijn????
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht