Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling ter bevordering van schone wegvoertuigen ter ondersteuning van emissiearme mobiliteit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 23 april 2021

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de Regeling, de toelichting en het voorstelde alternatief. kunt u een reactie geven op de onderstaande drie vragen?

1. In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Kunt u meer vertellen over wat voor belemmeringen u mogelijk ziet?

2. Wat vind u van het voornemen van het kabinet om op termijn de ambities van de richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?

3. Acht u het percentage van 38,5% voldoende, of acht u het inbouwen van een beperkte marge als landelijke basisregel voor lichte voertuigen (ons voorstel is 42%) verstandig om het doelbereik op nationaal niveau veilig te stellen? Bij een gemiddelde omvang van enkele tientallen voertuigen komt een dergelijke marge neer op een zeer beperkte extra inzet van de aanbestedende dienst, maar borgt wel op landelijk niveau dat het bereiken van de doelstelling minder gauw onder druk komt te staan.
1. Een aantal typen werkvoertuigen is technisch niet geschikt voor elektrificatie. Bijvoorbeeld de veegwagens voor tram- en metro-sporen van het GVB in Amsterdam. Deze wagens worden dagelijks 8 - 10 uur ingezet en het is technisch onmogelijk om deze voertuigen voldoende range mee te geven met accu's; zeker omdat deze voertuigen al veel accu's meezeulen voor het veegwerk. Advies: inventariseer welke typen voertuigen wel en welke niet geschikt zijn voor elektrisch rijden rekening houdend met daadwerkelijk gebruik, echte oplaadtijden en fading van batterijen bij veelvuldig gebruik/ opladen.
2. Wees realistisch en niet moralistisch. Ambities zijn prima, maar het moet technisch wel kunnen.
3. Totaalpercentages zijn zinloos. Kijk naar de verschillende typen werkvoertuigen en kijk wat realistisch is per type. Veelal zijn hybride motoren een betere optie gezien de range-vereisten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht