Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling ter bevordering van schone wegvoertuigen ter ondersteuning van emissiearme mobiliteit

Reactie

Naam geen (Ronald Berg, van den)
Plaats BUNNIK
Datum 20 april 2021

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de Regeling, de toelichting en het voorstelde alternatief. kunt u een reactie geven op de onderstaande drie vragen?

1. In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Kunt u meer vertellen over wat voor belemmeringen u mogelijk ziet?

2. Wat vind u van het voornemen van het kabinet om op termijn de ambities van de richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?

3. Acht u het percentage van 38,5% voldoende, of acht u het inbouwen van een beperkte marge als landelijke basisregel voor lichte voertuigen (ons voorstel is 42%) verstandig om het doelbereik op nationaal niveau veilig te stellen? Bij een gemiddelde omvang van enkele tientallen voertuigen komt een dergelijke marge neer op een zeer beperkte extra inzet van de aanbestedende dienst, maar borgt wel op landelijk niveau dat het bereiken van de doelstelling minder gauw onder druk komt te staan.
Beter dan investeren in electrische voertuigen, is direct investeren in volledig autonome electrische voertuigen.
Dat kan eenvoudig door in een netwerk van vrijliggende rijbanen te voorzien, bv boven fietspaden. Dat er een soort schaakbordvormig patroon ontstaat, waarop zwermen autonome voertuigen kunnen rijden zoals bij de stad Neom. Autonome voertuigen die pakketjes en boodschapoen 24/7 aanvoeren maken het ook mogelijk om in elke buurt een afhaalpunt te hebben waar je alles op kan halen watje nodig hebt ( dus dat het in 1e instantie daar terecht komt, en op verzoek daarvandaan met een bakfiets thuis wordt gebracht, of wasmachine op platte kar, we hebben het over 300 400m. Is het flauwe gedoe van postnl en supermarkten met exclusieve afhaalpunten ook in 1x voorbij, en 20 busjes door de straat. Het is ook mogelijk om de buurt met zo'n afhaalpunt digitaal te verbinden, en desgewenst een markt of modewinkel-inventaris aan te voeren, of dat bij voldoende animo de opticien of kapper langskomt. Daarmee zijn incomplete dorpsharten en leegstand in de winkelstraten ook in 1x opgelost ( stadsharten zijn anders). Dit neemt vrijwel de gehele prikkel weg om een eigen auto te bezitten, kan me voorstellen dat een loodgieter met een specifiek ingerichte bus die wil houden, kan me ook voorstellen dat spulletjes voor te plannen werk, zoals schilder, voor je deur worden opgesteld, en dat de schilder op de fiets komt.
Ik heb tekeningen gemaakt, visueel is dit beter, het vermindert het aantal verkeersdoden ook, grote fietspadennetwerk komt ook meer vrij te liggen en met weg er boven ook aantrekkelijk droog fietsen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht