Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling ter bevordering van schone wegvoertuigen ter ondersteuning van emissiearme mobiliteit

Reactie

Naam Stichting LVO (Dhr. FJM Severens)
Plaats Sittard
Datum 14 april 2021

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de Regeling, de toelichting en het voorstelde alternatief. kunt u een reactie geven op de onderstaande drie vragen?

1. In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Kunt u meer vertellen over wat voor belemmeringen u mogelijk ziet?

2. Wat vind u van het voornemen van het kabinet om op termijn de ambities van de richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?

3. Acht u het percentage van 38,5% voldoende, of acht u het inbouwen van een beperkte marge als landelijke basisregel voor lichte voertuigen (ons voorstel is 42%) verstandig om het doelbereik op nationaal niveau veilig te stellen? Bij een gemiddelde omvang van enkele tientallen voertuigen komt een dergelijke marge neer op een zeer beperkte extra inzet van de aanbestedende dienst, maar borgt wel op landelijk niveau dat het bereiken van de doelstelling minder gauw onder druk komt te staan.
Laat me vooraf even aangeven dat LVO, zijnde een Voortgezet Onderwijs-organisatie, als aanbestedende dienst hier niet mee van doen krijgt. Wij besteden geen wegvoertuigen aan. Desalniettemin wil ik als inkoper die geregeld Europese aanbestedingen uitvoert best mijn mening geven.

1) ik zie geen belemmeringen, dergelijke eisen zijn m.i. proportioneel en er zijn voldoende marktpartijen die aan de vraag kunnen voldoen;
2) ik vind dit een prima ambitie, je ziet dat particulieren deze ambitie ook hebben en dat de autoproducenten hier op voorsorteren;
3) ik zie geen substantieel verschil. Het gaat toch allemaal op termijn naar elektrisch en/of waterstof.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht