Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Consultatiedocument accountancy

Het consultatiedocument accountancy is een beleidsconsultatie ten behoeve van de beleidsontwikkeling voor accountancy.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
21-12-2011
Einddatum consultatie
01-02-2012
Status
Gesloten
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

n.v.t. Deze consultatie betreft geen regeling, maar een beleidsconsultatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

n.v.t. Deze consultatie betreft geen regeling, maar een beleidsconsultatie.

Verwachte effecten van de regeling

n.v.t. Deze consultatie betreft geen regeling, maar een beleidsconsultatie.

Doel van de consultatie

Wij willen uw mening weten over verschillende accountancyvraagstukken. Het consultatiedocument bevat daartoe onder meer vragen over de onafhankelijkheid van de accountant, de informatie die de accuntant verstrekt bij de accountantsverklaring en harmonisatie door Europees toezicht op accountants. De resultaten van de consultatie worden onder meer meegenomen in de definitieve standpuntbepaling van Nederland over de voorstellen van de Europese Commissie voor een verordening voor controles bij OOB-controlecliënten en wijziging van de Auditrichtlijn.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U wordt verzocht de vragen in het consultatiedocument te beantwoorden.

Meer informatie

Acties

Delen regeling