Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Effectiviteit en gewenste mate van Wft bescherming voor zzp-ers en mkb-ers

Reactie

Naam Stichting Mores (ir MMC J van der Kolk)
Plaats Apeldoorn
Datum 4 oktober 2016

Vraag1

In het consultatiedocument worden verschillende vragen gesteld over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp-ers en mkb-ondernemingen bij financiële dienstverlening. Belanghebbenden en deskundigen worden uitgenodigd om hierop te reageren en hun antwoorden zoveel mogelijk te onderbouwen met feiten en ervaringen. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Om de consultatie transparant te laten verlopen wordt u aangemoedigd om openbaar te reageren.
L.S.
Het bestuur van de Stichting Mores zoekt contact met uw ministerie over de consultatie. De Stichting Mores exploiteert een meldpunt voor ZZP en MKB met klachten over de financiële sector en is de indieners behulpzaam met de behandeling daarvan. Er zijn sinds eind 2014 circa 180 meldingen ontvangen. Zie onze website voor nadere informatie: http://www.meldpuntmores.nl/
De Hogeschool van Amsterdam doet in opdracht van de stichting een onderzoek naar de meldingen, om patronen te analyseren.
Het is niet gelukt op enigerlei wijze telefonisch in contact te treden met uw departement; het algemene nummer 1400 kan ons niet verder helpen.
U kunt mij bereiken op 035 6669873 of contact@jvanderkolk.eu
Met vriendelijke groet,
J. van der Kolk
bestuurslid Stichting Mores
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht