Conceptregeling implementatie en uitvoering crowdfunding

De conceptregeling strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1504 van 7 oktober 2020 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (PbEU 2020, L 347) en tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1503 van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2021
Einddatum consultatie 02-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Crowdfundingdienstverleners, de bedrijven die middels een crowdfundingdienstverlener gelden willen aantrekken van het publiek, personen die middels een crowdfundingdienstverlener in bedrijven willen investeren en de Autoriteit Financiële Markten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De conceptregeling voorziet in hoofdzaak in enkele vrijstellingen om aan de richtlijn te voldoen en een goede werking van de verordening te borgen. De conceptregeling heeft derhalve geen gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen