Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging LAP in CMP en invoering adviesbevoegdheid Minister bij afwijkingsprocedure

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wetswijziging voor van de Wet milieubeheer (Wm). Het wetsvoorstel gaat over twee onderwerpen:

  1. De naamswijziging van ‘Landelijk Afvalbeheerplan’ (LAP) in ‘Circulair Materialenplan’ (CMP).
  2. Er wordt een adviesprocedure in de wet verankerd. Hierdoor kan de Minister advies uitbrengen als er door bevoegd gezag wordt afgeweken van het Circulair Materialenplan en is bevoegd gezag verplicht om de afwijkingsprocedure te doorlopen.

Wat zijn de doelen?

  1. Door de naamswijziging sluit het plan beter aan bij de transitie naar een circulaire economie.
  2. Door een verplichte adviesprocedure ontstaat er controle over en inzicht in de vraag wanneer en waarom er wordt afgeweken van het LAP/CMP. Bovendien kan de Minister bevoegd gezag van een advies voorzien.

Uw reactie

U kunt tot en met 30 januari 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

  • Verwacht u dat de naamswijziging effect zal hebben op u of uw organisatie? Wellicht voorziet u dat dit iets gaat betekenen voor uw (administratieve) systemen?
  • Verwacht u dat de wettelijke verankering van een adviesprocedure met adviesbevoegdheid voor de Minister effect zal hebben op u of uw organisatie?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties