Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs

Reactie

Naam Verus (drs. W. Neutel)
Plaats Woerden
Datum 3 juli 2018

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel, zowel van de voorgestelde wettekst als de memorie van toelichting?
Zie bijlage

Vraag2

Biedt het wetsvoorstel voldoende handvatten om invulling te geven aan de burgerschapsopdracht?
Zie bijlage

Bijlage