Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) (Hans Teunissen)
Plaats Utrecht
Datum 1 juli 2018

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel, zowel van de voorgestelde wettekst als de memorie van toelichting?
De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) is positief over het wetsvoorstel waarmee u de algemene burgerschapsopdracht aan scholen wilt aanscherpen. Het NVLM-bestuur vindt het nu voorliggende voorstel een grote verbetering ten opzichte van de huidige wet. Het wetsvoorstel zet een aantal duidelijke stappen in de goede richting. Tegelijkertijd zien wij twee mogelijkheden tot aanscherping van het wetsvoorstel. U vindt een nadere toelichting op dit antwoord in de bijgevoegde brief.

Vraag2

Biedt het wetsvoorstel voldoende handvatten om invulling te geven aan de burgerschapsopdracht?
Het wetsvoorstel is minder vrijblijvend voor scholen dan de huidige wet: burgerschapsonderwijs moet doelgericht en samenhangend worden aangeboden. Het wetsvoorstel bepaalt niet hoe scholen dit moeten doen en ook niet welke vakken hieraan een bijdrage moeten leveren. Het NVLM-bestuur begrijpt dat dit niet in de wet wordt vastgelegd en verwacht dat de wet desondanks een stimulerend effect zal hebben op het burgerschapsonderwijs in de Nederlandse scholen. In de bijgevoegde brief doen we twee suggesties voor aanscherping van het wetsvoorstel die ervoor kunnen zorgen dat scholen nog meer houvast krijgen bij de vormgeving van het burgerschapsonderwijs.

Bijlage