Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Mijnbouwregeling (nadere regels voor boorgaten en lozingen op zee)

De wijziging gaat over het werkprogramma voor het stimuleren via een boorgat of put, uitvoering van het OSPAR-verdrag en de verstrekking van gegevens uit het verkenningsonderzoek.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
10-02-2017
Einddatum consultatie
12-03-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijziging gaat over:
- het werkprogramma voor het stimuleren via een boorgat of put,
- de uitvoering van besluiten en aanbevelingen krachtens het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Trb. 1993, 16), met vertaling (Trb. 1993, 141) en Europese verordeningen inzake chemicaliën,
- het verstrekken van gegevens uit het verkenningsonderzoek als bedoeld in artikel 108 Mijnbouwbesluit.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mijnbouwondernemingen

Verwachte effecten van de regeling

Het toezicht op het bewerken van een voorkomen om de productiviteit of injectiviteit te bevorderen (stimuleren) wordt verscherpt (is nu nog een onderdeel van het werkprogramma repareren).

Doel van de consultatie

Het werkprogramma stimuleren is noodzakelijk voor het toezicht op de naleving door de Inspecteur der mijnen. De uitvoering van het OSPAR-verdrag is een internationale verplichting. De verstrekking van informatie uit het verkenningsonderzoek is noodzakelijk voor de veiligheid van de winning. Het doel van de consultatie is informatie te geven over deze voornemens en informatie te ontvangen over eventuele uitvoeringsproblemen door de inhouw en vormgeving van de regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling.

Acties

Delen regeling