Wijziging Boetebeleidsregel ACM 2014

Recht

In het kort

Met deze beleidsregel wordt de Boetebeleidsregel ACM 2014 gewijzigd. In de Boetebeleidsregel is nader uitgewerkt op welke manier de Autoriteit Consument en Markt invulling geeft aan haar bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen als zij een overtreding constateert van een wettelijke bepaling waarvoor zij als toezichthouder is aangewezen. De huidige wijziging betreft:

  • de aanpassing van boetecategorieën voor een aantal wettelijke bepalingen waarvoor al een boetecategorie was vastgesteld;
  • het herstel van onjuiste verwijzingen;
  • de vaststelling van boetecategorieën voor een aantal bepalingen waarvoor nog geen boetecategorie was vastgesteld.

Reageren op deze consultatie