Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Boetebeleidsregel ACM 2014

1 juli 2016 treedt het wetsvoorstel verhoging boetemaxima ACM in werking. De boetebeleidsregel ACM 2014 dient op de in de wet benoemde maatregelen te worden aangepast

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-06-2016
Einddatum consultatie 22-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de boetebeleidsregel ACM 2014 worden nadere regels gesteld aan de wijze waarop de ACM boetes berekent. Voorliggende wijziging van de Boetebeleidsregel ACM 2014 regelt dat deze weer aansluit op de wettelijke boetemaxima die per 1 juli 2016 gaan gelden.
Belangrijkste wijziging is dat de maximumboetes voor overtredingen waar de ACM toezicht op houdt conform het wetsvoorstel worden gelijkgetrokken. Vanaf 1 juli 2016 krijgen overtreders te maken met een absoluut maximum (€900.000,-) of, indien dat hoger is, een relatief boetemaximum (1% of 10% van de omzet).
In de beleidsregels is daarnaast conform het wetsvoorstel een nieuwe systematiek gecreëerd voor de beboeting van natuurlijke personen. Deze sluit aan bij het in de wet geregelde boetemaximum van € 900.000. Natuurlijke personen kennen geen omzet, en kunnen daar dus ook niet op worden beboet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die (potentieel) door boetes van de ACM geraakt kunnen worden.
2. Consumenten, omdat zij baat hebben bij de consumenten- en marktordeningswetgeving waar de ACM toezicht op houdt.

Verwachte effecten van de regeling

Door de regeling worden verschillende boetemaxima verhoogd waardoor de ACM aan bedrijven waarop zij toezicht houdt hogere boetes voor overtredingen kan opleggen.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van de concept boetebeleidsregel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht