Wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens ivm. Bibob-onderzoek door bestuursorganen

Reactie

Naam Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. (mr. R.S. Wijling)
Plaats Rotterdam
Datum 1 november 2019

Bijlage