Centrale voorziening voor biometrische gegevens Paspoortwet

Reactie

Naam Burgerrechtenvereniging Vrijbit (voorzitter J.M.T. Wijnberg)
Plaats Utrecht
Datum 31 mei 2022

Vraag1

De pasfoto en de vingerafdrukken voor identiteitskaarten en paspoorten worden nu bewaard bij de gemeente waar u het reisdocument aanvraagt. De vingerafdrukken worden alleen kort bewaard, vanaf de aanvraag totdat u de identiteitskaart of paspoort krijgt.
Het wetsvoorstel regelt dat deze gegevens voortaan op een centrale plek in Nederland worden bewaard, in de centrale voorziening voor biometrische gegevens. De gegevens worden dus voor alle gemeenten op een centrale plek beschikbaar. Wat vindt u van het bewaren op een centrale plek?

Om te beginnen deugt de vraagstelling niet, aangezien niet de pasfoto’s maar de digitale voor gezichtsherkenning bruikbare digitale gezichtsscan wordt bewaard in de gemeentelijke reisdocumentenadministratie!!!
Dat maakt per definitie de uitkomsten van de hele consultatie onbruikbaar (met name om te gebruiken bij de voortgang van het wetswijzigingstrajekt om aan te tonen dat er geen massale volksopstand mee ontketend bleek te worden toen de regering het plan voor een centrale biometrische 24/7online database (na 2009 her-) lanceerde. De kosten die voor deze consultatie gemaakt zijn betreffen dan ook een moedwillige verspilling van gemeenschapsgeld waarvoor het agentschap de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk gesteld dient te worden.
Dat het hier geen vergissing betreft maar een moedwillig bagatelliseren van de voorgestelde wetswijzigingen is overduidelijk. Het gaat immers niet om een simpele technische omzetting van de gedecentraliseerde gemeentelijke databases waar (behoudens de AIVD en MIVD) alleen op aanvraag gegevens kunnen worden opgevraagd door andere paspoort-ID-kaart verstrekkende instanties). Maar om het alsnog invoeren van één Centrale 24/7 online biometrische database met een compleet pakket aan persoonsgegevens van de gehele bevolking. Die en passant ook via inloggen rechtstreeks ter beschikking worden gesteld voor Veiligheids-Inlichtingen- opsporingsdiensten, alle gemeentes, het ministerie van Buitenlandse zaken, consulaten en via aanwijzing door een algemene maatregel van rijksbestuur nog veel meer instanties.
Voor complete reactie zie bijlage of www.vrijbit.nl

Vraag2

Wat vindt u ervan dat op de identiteitskaart niet meer het geslacht wordt vermeld?
zie bijlage

Bijlage