Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie

Dit besluit wordt gewijzigd om de FIOD de wettelijke bevoegdheid toe te kennen om apparatuur (zgn. IMSI-Catchers) in te zetten waarmee bepaalde identificerende signalen kunnen worden opgevangen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
17-08-2015
Einddatum consultatie
18-09-2015
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is de FIOD de wettelijke bevoegdheid te geven om IMSI-catchers zelfstandig in te zetten ten behoeve van de opsporing en het bestrijden van fiscale , financieel-economische en goederenfraude, het waarborgen van de integriteit van het financiƫle stelsel en de bestrijding van de daarmee samenhangende georganiseerde criminaliteit.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zowel aanbieders als gebruikers van openbare elektronische communicatiediensten.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte gevolgen voor burgers, bedrijven en milieu zijn nihil, aangezien de wijziging slechts tot een beperkte uitbreiding van de kring van gerechtigde gebruikers van de desbetreffende apparatuur zal leiden. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk.
De bevoegdheden van de FIOD worden uitgebreid.

Doel van de consultatie

Verwerven en in kaart brengen van reacties op de wijziging van dit besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling incl. nota van toelichting

Acties

Delen regeling