Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam mevr nesia lock
Plaats NIEUWKOOP
Datum 31 januari 2021

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Met ingang van de nieuwe wet basisonderwijs in 1985 zouden 4-jarigen pas worden toegelaten op de basisschool met ingang van het nieuwe schooljaar.Hiertegen kwam verzet omdat het banen zou kosten want er was toen een groot lerarenoverschot. Dus het lijkt me een goed moment om deze wet alsnog toe te passen , het helpt niet alleen om het lerarentekort terug te dringen maar het vermindert ook heel veel stress en werkdruk bij de leerkrachten van groep1/2 en ook bij de kleuters. Ik zie heel veel kleuters die uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald op het moment dat ze vier jaar zijn en dan tussen veel ouder kinderen op de basisschool worden geplaatst. Ze zijn vaak doodongelukkig. Ook belemmert het de ontwikkeling van de rest van de groep als er steeds weer nieuwe kinderen komen die heel veel aandacht nodig hebben van de leerkracht.