Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Mevr. T Knapp
Plaats Veghel
Datum 31 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Het lost misschien tijdelijk het tekort iets op, maar heeft ook het nadeel dat de huidige allround leerkracht dan maar geplaatst wordt waar er plek overblijf, aangezien die overal ingezet kan worden.
Een leerkracht moet volledig inzetbaar kunnen zijn, maar zou zich kunnen specialiseren in boven- of onderbouw. Dat geeft meer opties aan de scholen zelf als er tekorten ontstaan. Zwangerschappen bijvoorbeeld.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Groep 1-4 en 5-8. Dit is al een natuurlijke verdeling. Tenzij je specifiek weer teruggaat naar de ‘kleuterjuf’ en misschien groep 3. De laatste optie wordt sowieso vaker gehandhaafd. Er zijn nu ook typische kleuterleerkrachten en bovenbouwleerkrachten.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Dat zou mogelijk zijn voor degenen die alleen groep 1en 2 gaan draaien. Zij kunnen dan specialist kleuteronderwijs worden, met overgang naar groep 3. Probleem is wel: trekt de arbeidsmarkt weer aan....wie krijgt de voorkeur als je mag kiezen? Iemand die overal goed inzetbaar is of alleen maar in bepaalde groepen?

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Wat zijn de lange termijn gevolgen?
Krijgen we de situatie net zoals ‘wel of niet een gymbevoegdheid’?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht