Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats E-L
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik weet niet of nieuwe bevoegdheden bijdragen aan een hogere instroom van nieuwe leerkrachten. Wel denk ik dat het aantrekkelijker wordt voor nieuwe leerkrachten als ze geen stage hoeven te lopen in alle groepen. En ja, dan moeten ook de bekwaamheidseisen aangepast worden.

Meer vaardigheden die passend zijn bij de leeftijd zoals creativiteit en gedragsspecialist (kleuters), goede kennis van de Engelse taal (vanaf groep 6), kennis van dyscalculi en dyslexie (vanaf groep 3)

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Kleuters (groep 1/2)
Onderbouw (groep 3/4/5)
Bovenbouw (groep 6/7/8)

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Ja, maar in zijn algemeenheid vind ik dat de toelatingseisen aangepast zouden moeten worden. Waarom een entreetoets Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek? Rekenen en Nederlands en eventueel Engels zijn veel belangrijker. De rest leer je gedurende de studie. Als een goede basis Rekenen, Nederlands en Engels ontbreekt dan zeg ik: niet toelaten tot de PABO.

Zij-instroom: waarom persé HBO Bachelor en waarom niet HBO verkorte studies? Hiermee toon je ook aan over een bepaald niveau te beschikken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht