Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Oudenbosch
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik vind dit een goed voorstel. Je merkt toch dat veel mensen echt zich goed voelen bij het jonge kind en anderen weer liever in de midden en bovenbouw werken.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
groepen 1 t/m 4 jonge kind groep 5 t/m 8 oudere kind.

Dit omdat kleuters een ontwikkeling doormaken die je echt moet kennen om hier goed te begeleiden. Daarnaast is het ook belangrijk te weten wat je dus moet doen om een goede aansluiting te maken naar groep 3. Vanuit 3 naar 4 qua leeftijd en ontwikkeling van hersengebieden die juist zo belangrijk zijn voor de eerste stappen naar voortgezet rekenen, lezen e.d. werken met meerdere materialen e.d. Ik spreek hier echt uit ruime ervaring in deze groepen!

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Ja, ik zie dat veel stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistent echt wel capaciteiten hebben en ook vaak heel veel zin hebben in het werken in de onderbouw van de basisschool. Maar ze willen niet die hele pabo doen om later ook ingezet te worden in midden en bovenbouw. Ik heb studentes van deze opleiding in het derde jaar, die zo een kleuterklas kunnen draaien, maar de drempel naar pabo te hoog vinden. Ze kiezen echt voor het jonge kind. Zo jammer. Laat deze studenten geen 4 jaar meer doen, als ze al een diploma hebben van onderwijsassistent, maar aanvullend de 2 jaar pabo voor het jonge kind. Ook voor pedagogisch medewerkers zou er een weg gevonden moeten worden om met een verkorte opleiding te kunnen gaan werken in de onderbouw van het basisonderwijs . Zo worden de tekorten snel opgelost!

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Zorg dat iedereen onderwijs kan volgen op een goede gedegen opleiding. Iedereen moet maar meteen "volwassen" dingen zelf oplossen. Wij zien dat daar lang niet iedereen al aan toe is. Ze willen veel uitleg en begeleiding. Concrete opdrachten en duidelijke planningen. Ook voor leerkrachten van het basisonderwijs is het zelfs soms een wirwar van info vanuit de opleidingen, die zelfs voor ons niet te begrijpen is. Ook de bereikbaarhied e.d. tussen stagescholen en opleidingen kan beter.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht