Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Breda
Datum 31 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Iedereen zou wel moeten kennismaken met alle leeftijden, dus keuze voorafgaand lijkt mij geen goede start. Maar verdieping ma twee jaar zou mogelijk moeten zijn.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
4 tot 8 jaar, 8- 12 jaar
Groep 1-4 en groep 5-8
Vanaf groep 5 komen de zaakvakken meer aan bod en wordt er verdieping gegeven aan het begrijpend lezen
De groepen 1-4 zijn vormend voor de lees en rekenvoorwaarden en de basistechnieken voor het verdere leren.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Nee, geen aanpassing omfat men pas kiest na 1 of twee jaar

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Meer aandacht voor de bijzondere positie van het kleuteronderwijs en meer verdieping tijdens de opleiding.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht