Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Niet mee eens: vroeger had je de KLOS opleiding voor kleuters. Bewerkstelligde ook niet meer mannen in het onderwijs.
Ik vind het geen goed idee, omdat dan, als er al meer mannen op af zouden komen zij de plek van vrouwen in de bovenbouw beconcurreren. Eenzijdige concurrentie van alleen bovenbouw vind ik uit den boze.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Ben dus absoluut oneens.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
nee

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Het is een oneerlijke concurrentie voor vrouwen in het onderwijs die in de bovenbouw bv groep 8 willen werken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht