Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Eindhoven
Datum 1 februari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Persoonlijk zie ik het als verarming van het vak. Door de studenten al op voorhand niet te betrekken bij ofwel het jonge ofwel het oude kind, leidt je ze beperkt op. Daarnaast ben ik van mening dat niet de leeftijd van de kinderen, maar het contact en de ervaring op de stageschool effect heeft op het enthousiasme van mannelijke studenten op de PABO.
Het beperkt en eenzijdig opleiden van leerkrachten heeft juist een beperkende werking op de arbeidsmarkt, omdat ze dan maar voor een heel beperkt deel van de vacatures in aanmerking komen. Het is niet reeel te denken dat leerkrachten 40 jaar in dezelfde groep werkzaam zijn. Het is voor een team en directie niet interessant om een samenstelling van leerkrachten te hebben die alleen maar in een beperkt aantal groepen kunnen functioneren, danwel bevoegd zijn. Dat maakt dat het team elkaar niet kan versterken en ook niet in staat is om dynamisch te ontwikkelen. Dat werkt een achterstand in de onderwijskwaliteit op de lange termijn alleen maar in de hand. De doorgaande lijn wordt onmogelijk goed gehanteerd als je leerkrachten eenzijdig opleidt.

Daarnaast denk ik dat de opleidingsstructuur, naast positieve ervaringen op de stageschool, veel meer van invloed is dan de leeftijd van de leerlingen. Nu wordt er veel taal, relfectie en bespreken van de studenten verwacht. Dat is een hele verbale manier van leren en het leren verwerken. Juist door de eisen anders te laten bewijzen en de (meer mannelijke) praktische gerichte benadering te handhaven, bijvoorbeeld met de inzet van ICT-middelen, denk ik dat je mannen meer enthousiasmeert voor de opleiding.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Doe het niet, het beperkt opleiden van studenten heeft juist een negatief effect op de arbeidsmarkt. Ook is het een aanzienlijke verarming van de onderwijskwaliteit.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Veel meer kan er gelet worden op de motivatie van studenten, waarom willen ze 'het vak' leren? Dat maakt dat ze een opleiding kunnen volbrengen.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Houdt er rekening mee dat met beperkt opgeleide studenten, ook een beperkte onderwijskwaliteit verwacht kan worden. Kom dan over 5-10 jaar niet klagen dat de onderwijskwaliteit dratisch gedaald is en leerkrachten na 5-10 jaar het onderwijs verlaten omdat ze een andere uitdaging zoeken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht