Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heerlen
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Onnodig, ik zie dit als de zoveelste (nood)oplossing. Het probleem blijft het aantal leerkrachten. De meest doorslaggevende factor voor hedendaagse jongeren is beloning. Zeker voor mannelijke leerkrachten. Laten we eens beginnen met het onderwijs in eerste instantie aantrekkelijker te maken door de status van het beroep leerkracht weer op te vijzelen en leerkrachten fatsoenlijk te belonen. Dat in allereerste instantie. Daarbij zou het beroep van leerkracht aantrekkelijker kunnen worden, door de leerkrachten eens serieus te gaan nemen. Het kabinet Rutte heeft dat NIET/NOOIT gedaan. Hoeveel signalen hebben we niet afgegeven!!? Steevast was de reactie: "Er is geen geld voor, er is geen geld om extra in ons onderwijs te investeren!". Dat er zó slordig met ons onderwijs is omgesprongen, uit zich in de PISA score. Schrikbarend om te zien, op welke positie Nederland internationaal staat qua kwaliteit van onderwijs. Om je kapot te schamen als rijk/welvarend land.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Nadat er eerst aan de basisvoorwaarden is voldaan (zie vraag 1) zou het onderwijs met name voor mannelijke leerkrachten aantrekkelijker worden, door de kleuters weer af te splitsen van de basisschool. Terug naar de kleuterjuffen! Persoonlijk vind ik, als man zijnde, het werken met kleuters vreselijk. Het vergt een heel aparte benadering/werkwijze. Ik zou ook NIET in groep 1/2 ingezet willen worden.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Ja, kleuterafdeling apart! Kleuterjuf wordt weer een aparte "tak van sport". Basisschool is weer voor kinderen vanaf 6 jaar. De balans is zoek, veel te veel juffen momenteel. Het is dringend noodzakelijk dat er weer meer mannen voor de klas komen te staan. Zeker in onze multiculturele samenleving, is er vanuit sommige culturen weinig/minder respect voor een vrouwelijke leerkracht. Triest om te constateren, maar helaas maar al te waar. Herstel het evenwicht juf/meester, leraar/lerares.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Doe in vredesnaam iets aan het lerarentekort. Pak het probleem bij de kern aan, maak het beroep aantrekkelijker, geef het zijn status terug! Stop met ons te vermoeien om mee te denken middels zgn. "creatieve oplossingen". Ga extra investeren, blaas het Speciaal Onderwijs nieuw leven in, stop met "onderwijs op maat", stop met Weer Samen Naar School, verklein de klassen. Zolang er geen stevig fundament is, is het zinloos bouwen. Toch zie ik dat de laatste tien jaren gebeuren. "Die leerkrachtjes passen er wel een mouw aan, die regelen dat wel vanuit idealistische motieven, die zijn veerkrachtig en flexibel". Nou, bij velen is de rek er inmiddels uit, vooral bij de mannelijke leerkrachten. Want vrouwelijke leerkrachten putten vanuit hun moederinstinct altijd weer kracht om onverwoestbaar dóór te gaan. Mannen zijn het meer dan zat om "tegen de stroom in te blijven roeien" en haken af.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht