Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rotterdam
Datum 1 februari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik denk dat kennismaken met alle leeftijden binnen de basisschool een meerwaarde is en dat naar andere manieren moet worden gekeken om meer studenten aan te trekken. Het beroep kan aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld meer doorgroeimogelijkheden en/of hogere salariëring en/of andere maatregelen vind ik beter.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Hooguit zou je wellicht ervoor kunnen kiezen om de kleuterjaren weer echt als aparte leerjaren te zien. Misschien in een combinatie met een opleiding voor de kinderopvang aangezien daar veel meer nadruk op voorschoolse educatie komt te liggen.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Nee

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Blijf de optie om in alle jaren stage te lopen zoveel mogelijk open houden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht