Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats BREDA
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
IK ben positief gestemd over het voorstel en zou zelfs verder willen gaan om ook pabo afgestudeerde toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt bij het mbo. Deze overstap komt zeer vaak voor. Pabo docenten moeten eerst nog een Pedagogische Aantekening voor het mbo halen terwijl hun 'omscholing' veel meer gericht aangeboden zou kunnen worden.
Volgens mij moet meer maatwerk geleverd worden voor doorstroom en moet er gekeken worden naar welke pedagogische, didatische vakinhoudelijke kennis al aanwezig is en daar het opleidingstraject aan aan te passen.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Het jonge kind van 4 tot 10 jaar en het oudere kind van 10 tot 14 jaar. Als er naar de cognitieve werking van het brein kijken is de mate van ontwikkeling in deze leeftijdsgroepen ongeveer gelijk. Voor het oudere kind zijn er nu al experimenten met zogenaamde 'Tiener colleges' die positief lijken uit te pakken. De mogelijkheid om vooruit te denken is bij een 12 jarige nog niet of nauwlijks ontwikkeld maar toch moet deze zijn toekomstige carriere al gaan bepalen.
Het wetsvoorstel sluit hier volgens mij naadloos op aan.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
De huidige toelatingseisen stellen soms wel erg hoge eisen aan de inhoudelijke vakkennis van natuurkunde, aarderijkskunde, etc. terwijl in het voortraject (havo of mbo 4) de kennis vrij oppervlakkig aangeboden wordt. Ook wordt hbo denk niveau getoets terwijl ze dat juist in hun hbo opleiding gaan leren.
Volgens de W.E.B. en de Wet op het voortgezet onderwijs geven bovengenoemde opleidingen toegang tot een hbo opleiding du waarom moet er uberhaupt nog een extra toelating uitgevoerd worden?

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Is er gedacht aan de eisen voor moderne vreemde talen? Wordt het ERK ingezet zoals het bedoeld is; als onderwijsmiddel en niet alleen als exameneis. Hoe wordt bepaald op welk ERK niveau deze nieuwe leerkracht moet afstuderen en hoeveel moderne vreemde talen moet deze beheersen? MOet dit standaard Engels zijn of is het beter te kijken welke taal er in het aangrenzende land wordt gesproken? Vanaf welke leeftijd wordt mvt aangboden? Zou mvt een specialisatie in deze nieuwe opleiding kunnen zijn?
Daarnaast denk ik dat de kwaliteit van het onderwijs aandacht behoeft. Als iemand van alle marketen thuis moet zijn(huidige pabo)zal vaak de diepgang ontbreken of alleen ingezet worden bij individuele interesse van de leerkracht zelf. Specialisatie in het jongere- en oudere kind zou hier zeker een verbetering in aan kunnen brengen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht