Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Ameide
Datum 31 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
A. Nieuwe bevoegdheden:
- Na het behalen van het JK/OK-diploma kan een afgestudeerde in versneld tempo ook het andere diploma, dus OK/JK-diploma (of aantekening), behalen.
- De aantekening (of het andere diploma OK/JK) vormt een positieve illustratie van de inzet van de student voor het vak, zijn of haar school/bestuur/collega’s en bijbehorende kinderen.
- Brede inzetbaarheid blijft bestaan, voor wie beide richtingen gevolgd heeft (direct na de Pabo of later)
- Het gemeenschappelijke eerste jaar, de gemeenschappelijke vakken in de jaren 2-4 en de gemeenschappelijke bevoegdheid voor groep 3 zal de inhoudelijke communicatie tussen leerkrachten JK en OK bevorderen.
- Twee afstudeerrichtingen en gemeenschappelijke bevoegdheid voor groep 3 waarborgt de doorgaande lijn.
- De keuzemogelijkheid zal het aantal leraren doen toenemen (zie mijn toelichting bij vraag 3)

B. Bekwaamheidseisen:
- Zorg dat zorg voor de fysieke omgeving op het netvlies van de student staat.
- Kennis van motorische ontwikkeling van 0-13 is noodzaak.
- Kennis van de psychologische ontwikkeling van 0-13 jaar in het algemeen en kennis van psychologische ontwikkeling rondom de kleutertijd in het bijzonder. Zie ook het artikel leerplicht-voor-kleuters.png (448×2194) (wsk-kleuteronderwijs.nl)
- Technische basiskennis zou een plek moeten hebben in de basisbekwaamheid. Hoe krijgen we anders meer loodgieters, verwarmingsmonteurs en andere essentiële beroepsgroepen weer op sterkte?
- Zorg dat de studenten ook durven ontwikkelen.
- Samenwerken met OA zou ook een punt van aandacht moeten zijn. Tot nu toe is het paboprogramma slechts vooral op de leerkracht en de klas binnen de vier muren van het lokaal gericht.

C. Arbeidsmarktperspectief:
- Een JK-professional dient gehoord te worden als JK-professional. Niet als slechts vertegenwoordigend 25% van de stemmen.
Dit omdat het fundament van het leren voor het 6e jaar gelegd wordt en als dit nog te zwak ontwikkeld is, het schadelijk is om op het moment en in de latere jaren.
- Als iemand directie-ambities heeft, moet deze goed weten dat je de leerkrachten moet faciliteren en de kinderen ook. Die moet dus in alle groepen thuis zijn of in ieder geval meelezen en op de hoogte blijven van zowel JK als OK om goede beslissingen te kunnen nemen.
- Over directies: Er zou een format moeten zijn met basisbekwaamheid voor schoolleiders.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
- Zowel JK als OK leidt minstens op tot lesbevoegdheid in groep 3. In deze groep zitten namelijk zowel late kleuters als jonge schoolkinderen. Zo wordt ook in dit opzicht direct de doorgaande lijn gewaarborgd.
Uitleg:
> Liever zie ik dat groep 4 ook in beide studierichtingen behandeld wordt, aangezien het ontwikkeltempo van kinderen verschilt van elkaar.
[ Toelichting: Er zijn jongere kinderen die al toe zijn aan lezen (die kunnen daarmee vaak in de kleuterklas al aan de slag) en er zijn (nog steeds) jonge kinderen die in groep 3 of 4 zitten (of zelfs groep 5) die nog niet toe zijn aan lezen. Om deze kinderen niet te frustreren dient de leerkracht hun ontwikkeling te kennen en op niveau oefeningen te geven waardoor ze de motivatie blijven houden. Als een kind van school gaat na groep 8, dient het een bepaalde basiskennis te hebben. Het is nu al de praktijk dat een iets ouder kind in veel minder tijd leert lezen dan een jonger kind dat het standaard programma van groep 3, 4 etc. volgt met 5 of meer uren leesles per week. Het kind dat later leert lezen zal dus zeker met een bepaald niveau de basisschool verlaten. Grote kans dat de leesmotivatie dan nog niet zo verdwenen is zoals bij kinderen die dagelijks leesles krijgen terwijl dat ver boven hun niveau is. ]
- Idee voor invulling van de opleiding:
Jaar 1: algehele psychologische ontwikkeling van 0-13 jr
Jaar 2: keuze ‘Jong Kind’ (JK) of ‘Ouder Kind’ (OK).
JK: ontwikkeling ‘jonge peuter -> oudere peuter -> kleuter -> jong schoolkind’ staat centraal
OK: ontwikkeling ‘kleuter -> jong schoolkind -> formeel-opererende jongere’
Jaar 2-4: Behalve specifieke vakken ook volop gemeenschappelijke vakken (denk aan lesgeven in de overlappende groep 3, de geschiedenis van het onderwijs; onderwijswetten; functie en werking van inspectie; contacten met ouders, enzovoorts

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Persoonlijk heb ik gezien dat veel MBO-studenten met liefde voor het jonge kind uitvielen vanwege toelatingseisen. Ik zie liever dat ze er tijdens hun HBO-opleiding aan kunnen werken. Bij deze MBO’ers zag ik liefde voor de kinderen en een goede werkhouding.
Optie:
Faciliteer een voorbereidingsjaar, waar MBO’ers of havisten zonder de benodigde examenvakken modules van verschillende vakken kunnen volgen die hen helpen op niveau te komen bij alle toelatingseisen. Ik vind het inderdaad niet meer dan normaal dat deze mensen bijvoorbeeld op een correcte manier hun Nederlandse taal verzorgen.
Je kunt dan mensen een toelatingstoets laten doen en bij onvoldoende resultaat hen de keuze geven of ze willen werken naar dat niveau.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
In 1955 was het onderwijs ontwikkelings- of kindvolgend. Het kind is naar zijn ontwikkeling niet veranderd, dus laten we deze wetten als inspiratiebron nemen.
Kerngedachte: het ontwikkelingsvolgende beginsel dat in 1955 leidend was, wordt hersteld met de op de ontwikkelingspsychologie steunende pedagogische en didactische middelen van 2021. (Bron: WSK, Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs)

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht