Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Dalfsen
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Goed voorstel

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Groep 1-4
Groep 5-8

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Geen idee
Voor de jongere kinderen moet je heel praktisch zijn in oplossingen en voegt een rekentoets niet echt iets toe.
Weet van een paar assistenten die echt goed waren dat ze de PABO niet haalde door de rekentoets.
Kei jammer!

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Meer aandacht voor TOS problematiek
( Taal en spraakstoornissen) Dit is niet goed zichtbaar bij kinderen maar soms wel echt een hele vervelende beperking!
( Cluster 2 onderwijs)
Heel veel aandacht besteden aan de wat je kunt doen als een kind niet tot leren komt. Er zijn zoveel manieren om wel iets te leren.
Dus goed in kaart brengen welke vaardigheden je nodig hebt om tot een doel te komen.