Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam OBS Wereldwijs (Jasmijn Van der Klip)
Plaats Amsterdam
Datum 29 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik denk dat het splitsen van jonge kind/oude kind erg zinvol is. Wil denk ik dat beiden specialisaties van de ander af moeten weten. Ik denk zeker dat dit extra mogelijkheden gaat geven op de arbeidsmarkt. De bekwaamheid moet zeker aangepast worden, aangezien beiden doelgroepen verschillende competenties vereisen.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Ik zou kiezen voor groep 1-3 en groep 4-8. Eventueel kan bij de eerste groep nog informatie over peuters en VvE worden toegevoegd. Groep 4 is een twijfel, maar halverwege groep 4 zijn de kinderen toch echt niet meer tot dezelfde doelgroep als jonge kind te benoemen naar mijn mening.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Nee niet aanpassen.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Ik denk dat er dan ook gespecialiseerde begeleiding moet worden gerealiseerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht