Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Wehl
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Voor 1984 was er ook een splitsing: kleuterschool en lagere school.
Deze twee scholen moesten toen samen worden gevoegd tot de huidige basisschool.
Daar waren toen hele goede argumenten voor. Nu wordt er toch weer een splitsing gemaakt en'
ik vraag me af of dit nu wel zo goed is voor de doorgaande lijn in de aanpak van kinderen.
Onze minister president en collega's spreken nu na al die jaren nog steeds over de LAGERE school
als ze iets over het basisonderwijs zeggen!!!!! Hoe is het mogelijk!!

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Graag laten zo als het nu is. Hier is goed over nagedacht toen het besluit is genomen.
Binnen de scholen kunnen ze hier m.i. zelf een invulling aan geven.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Nee de eisen moeten blijven zoals het nu is!

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
geen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht