Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Dordrecht
Datum 29 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Het lijkt mij een slechte zaak om de eisen aan te passen, het voorstel lijkt mij meer ‘steeds meer water bij de wijn doen’. Zorg dat je verstand hebt van zowel jonge als oude wijn .... ook die oude wijn begin jong!

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Een leeftijdsgrens: nml van 4 tot 12!

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Het is in mijn optiek niet nodig om dit aan te passen: liever kwaliteit van 4 tot 12 dan versnipperde kwantiteit

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Zorgen dat dit niet plaats kan vinden. Stop de tijd en energie in het goed belonen en waarderen van de professie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht