Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rotterdam
Datum 31 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik voorzie op de korte termijn wel wat voordelen, maar maak me op de lange termijn zorgen over de kwaliteit van het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs. Om dat goed te kunnen doen heb je minimaal hbo en het liefst post hbo niveau nodig.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
De leeftijdsgrens zou ik leggen bij 7 jaar. Omdat de ontwikkeling van kinderen vanaf die tijd meer op schoolse vaardigheden gericht kan worden. Mits heel goed voorbereid in kleuterperiode waarin je door ( op hoog niveau te spelen) de basisontwikkeling hebt doorgemaakt.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Ik ben zelf een groot voorstander van hoogopgeleide leerkrachten, zoals in Finland. Zowel voor jonge al oudere kinderen. Wel zie ik een rol voor een goede samenwerking tussen master - bachelor- associate degree opgeleide leerkrachten. Maar over het algemeen moet het niveau niet omlaag, maar omhoog. Dus ik zou uitkijken met het aanpassen van de toelatingseisen. Zeker als men kijkt naar de concurrentiepositie van het Nederlandse basisonderwijs.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Als taalkundige/onderwijskundige maak ik me grote zorgen over het leesonderwijs in de huidige plannen. De leesdidactiek vraagt om een hoog abstractie vermogen waar het gaat om taalkundige kennis, gepaard met een hoge creativiteit. Als je de leeftijdsgrens legt bij 7 jaar dan moeten jonge kind leerkrachten over deze mogelijkheden beschikken. Mijn ervaring met mbo’ers die voor de pabo kiezen, is dat ze dat juist niet zo hebben. Ik zie een risico om zo’n belangrijk deel van het basisonderwijs neer teleggen bij deze groep. Tegelijkertijd vermoed ik dat de oudere kind leerkrachten dan te weinig over dit onderdeel weten, terwijl je dat bij gevorderd leesonderwijs juist ook kennis van de basis nodig hebt. In Nederland is het leesonderwijs al onder de maat. Daar zou heel goed naar gekeken moeten worden in de nieuwe plannen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht