Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats BERKEL EN RODENRIJS
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik vind het geen goed plan om de pabo op te splitsen, zo ga je weer terug naar de tijd van de oude kleuterkweekschool. Ik denk dat het vak juist aantrekkelijker wordt voor mannen als de status , en het niveau omhoog gaan. ( en het salaris)
En er nu al specialisatie mogelijk voor jonge of oude kind, een brede basis waarbij alle basisschoolleerkracht ervaring opdoen met alle leeftijdsgroepen is belangrijk.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Ik zou dus geen leeftijdsgrens willen.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Nee,