Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Dordrecht
Datum 1 februari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Het is een zeer interessante ontwikkeling en biedt ruimte voor meer specialisatie. Heb je minder gevoel bij oudere kinderen, dan hoef je er ook niets mee. Ik verwacht dat er hierdoor ook minder uitval zal zijn. Zowel tijdens de opleiding als later in het werkveld.
De bekwaamheidseisen stel je vast op basis van de opleidings-/arbeidsmogelijkheden. Deze zullen dus zeker aangepast moeten worden. Je hoeft de huidige eisen niet overboord te gooien, maar slechts te overzien en te herplaatsen.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
groep 1-2: jongere kind (oude KLOS)
groep 3-8: oudere kind
Het lesgeven in groep 1 en 2 vindt op een heel andere manier plaats dan vanaf groep 3, namelijk dmv spelend leren. De leerkrachten begeleiden de kinderen op een heel andere manier, passend bij de leeftijdsgroep en behoeften en vaardigheden van het kind. Tussen groep 2 en groep 3 zou dus een logische scheiding liggen.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Wanneer je de scheiding maakt, is het verstandig in eerste plaats de bevoegdheden in kaart te brengen en daarna te bepalen welke toelatingseisen hierbij horen. De kans is groot dat je gaat differentiëren in eisen, omdat de leerkrachtvaardigheden uit elkaar gaan liggen. Dit is ook helemaal niet erg. Uitgangspunt moet wel blijven: met welke eisen doe ik recht aan de ontwikkeling van het kind. Het kind moet voorop blijven staan. En niet bijvoorbeeld het slagingspercentage studenten. De kwaliteit van de leerkracht bepaalt voor een heel groot deel of een kind tot optimale ontwikkeling komt. Hier mogen best hoge eisen aan gesteld worden.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Er moet nu heel snel begonnen worden met de definitieve uitwerking, aangezien dit ook enkele stappen en dus tijd in beslag neemt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht