Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Kruiningen
Datum 1 februari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Waarom weer terug naar hoe het was? Waarom denken in problemen en onmogelijkheden, terwijl dat niets te maken heeft met de aantrekkelijkheid van het vak. Wat is er mis met brede scholing? Wellicht dat de specialisatie versterkt kan worden, maar een tweedeling jonge kind en ouder kind beperkt leerkrachten in hun arbeidsmogelijkheden. Nu kunnen ze werken en ingezet worden van groep 1 tot en met groep 8, anders alleen voor 1-2 of 3-8.
Ik ervaar hetzelfde met de kinderopvang. Ik heb destijds de echte KLOS gevolgd en een half jaar stage gelopen op de peuterspeelzaal. Nu ben ik leidinggevende op een IKC en mag ik niet eens de pauze opvangen omdat ik niet gecertificeerd ben. En ook bij de kinderopvang zijn grote tekorten, die door dit soort vernauwend denken worden vergroot.
Ook voor het kind is het niet goed. Hoewel ik al 35 jaar geleden af ben gestudeerd en ik net de basisschool heb zien vormgeven waarin een doorgaande lijn gewaarborgd zou moeten worden, zie ik dit in de praktijk nog steeds maar mondjesmaat. Met de tweedeling wordt dit nog eens versterkt.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
Als het dan toch moet dan de klassieke verdeling 0-7 en 8-13. Dan ook goed: dus kinderopvang en peutergroep met de kleuters samen. Dan ook alle kinderen gratis de mogelijkheid van kinderopvang bieden en gaan voor gelijke kansen en mogelijkheden.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Als er bedoelt wordt dat de kleuters best afkunnen met een MBO-er dan zeg ik ronduit: "NEE!"
Minimaal HBO-niveau voor alle kinderen, misschien zelf ook voor de kinderopvang.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
nee
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht