Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Reactie

Naam Mevr C Moolhuijzen de Bruijn
Plaats Purmerend
Datum 30 januari 2021

Vraag1

Hoe beziet u het voorstel voor nieuwe bevoegdheden, mogelijk ook met het oog op arbeidsmarktperspectief? En moeten bekwaamheidseisen hierop aangepast worden? Zo ja, hoe?
Ik ben blij dat er weer scheiding tussen jonge en oude kind opleiding komt Als dan ook het niveau vd opleidingen zoals ze in de jaren '70 waren weer gehaald wordt, zou dat fantastisch zijn .
Weg met rare " papers". Terug naar 6 wekelijks bezoek op de stageschool van de desbetreffende vakdocent en/ of pedagogiekleraar.

Vraag2

Welke leeftijdsgrens (of jaarlaag-grens) zou u hanteren voor het jonge en het oudere kind – en waarom? Of op welke manier zou u dit willen bepalen?
4tot 6 /7 jaar is jonge kind
6 /7 tot 12 jaar oudere kind
Kleuters zijn in een heel andere leerwereld dan het kind vanaf 6 . Kleuters moeten niet in keurslijf geperst van leren leren. Geen toetsen geen verplicht aantal letters beheersen voor ze naar groep 3 kunnen.
Ontwikkeling gaat zo gigantisch sprongsgewijs.
En mogen de reken- en taalmetodes alsjeblieft weer minder gezellig gemaakt?
Laten we snel af van pampermentaliteit. Mens wordt sterker door te kunnen leren van fouten en van nee accepteren.

Vraag3

Vindt u het nodig om de toelatingseisen voor de pabo aan te passen aan de nieuwe bevoegdheden? Zo ja, hoe zou u deze willen vormgeven?
Minimaal havo met inderdaad een verplichte taal en rekentoets.
Als een adolescent leraar wil worden en kennis wil overdragen,mag je op zijn minst een goede taal- en rekenvaardigheid verwachten.

Vraag4

Heeft u nog aandachtspunten bij het moment van inwerkingtreding van wetgeving per studiejaar 2022-2023?
Een minister en staatssecretaris onderwijs die zèlf uit het onderwijsveld komen alsjeblieft.
Niet weer zo'n kneus als Sander Dekker ....
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht