Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Reactie

Naam Linde College (Conrector J.C. Kullberg)
Plaats Wolvega
Datum 13 oktober 2010

Vraag1

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het bijgevoegde wetsvoorstel en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitwerking van het voorstel in de praktijk.

Bij deze eerste vraag kunt u een algemene reactie geven op de maatregelen.
Betreft maatregel 2.

Het verwondert mij dat voor twee vakken waarvoor een bevoegdheid in een aanpalend vak nu al noodzakelijk is, aanvullende maatregelen m.b.t. de bevoegdheid gecreerd worden. Het vinden van gekwalificeerd personeel is momenteel al moeilijk genoeg. Een volgende lat (lees meer regels t.a.v. bevoegdheden) zal niet bijdragen aan de kwaliteit van de docent, maar echter zorgen voor verhoging van de enorme verantwoordingsdruk die nu al aan schoolleiders wordt opgelegd.

Vraag2

Ten aanzien van de tweede maatregel wordt u vriendelijk verzocht om voorbeelden van vakken te geven die bij u op school worden gegeven, waarvoor geen lerarenopleiding bestaat.
Hoe wordt met de bevoegdheid voor deze vakken omgegaan? Wat is de bevoegdheid van de docenten die deze vakken geven?
O&O
Dit vak is in ontwikkeling en wordt op dit moment verzorgd door 4 docenten, ieder bevoegd op hun eigen vakgebied, te weten: Natuurkunde, Techniek, Biologie en Beeldende Vorming. Daarnaast worden zij doorlopend intensief geschoold door medewerkers van de stichting Technasium.
Het onderzoeken van een bepaald probleem en het ontwerpen van een daarbij passende oplossing, komt binnen een zeer brede range van beroepsgroepen voor. Het streven van onze school is een zo breed mogelijke groep docenten (lees bevoegdheden) te integreren binnen het Technasium concept en daarmee binnen het vak O&O.

Vraag3

Kunt u zo precies mogelijk aangeven in welke leerjaren deze vakken worden gegeven?
- In de onderbouw en /of de bovenbouw?
- Vmbo, havo en/of vwo?
- In welke profielen worden de vakken gegeven?
- Wordt in de vakken examen afgenomen?
O&O wordt op dit moment gegeven in het eerste leerjaar van HAVO en VWO. Het streven is dit door te laten groeien tot in het examenjaar van beide stromen, liefst zo dat het technasium een specifieke kolom wordt binnen HAVO en VWO.

Vraag4

Kunt u aangeven welke opleidingseisen volgens u het best aansluiten bij deze vakken? Welke lerarenopleiding en eventueel welke nascholing zou het meest passend zijn?
Een eerste (bovenbouw) dan wel tweede(onderbouw) graads bevoegdheid in een voor het bovenstaande concept relevant vak.
Nascholing kan verzorgd worden door de stichting Technasium.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht