Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Reactie

Naam Jacob-Roelandslyceum (E.M.M.C. Strang-Appels)
Plaats Boxtel
Datum 15 oktober 2010

Vraag1

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het bijgevoegde wetsvoorstel en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitwerking van het voorstel in de praktijk.

Bij deze eerste vraag kunt u een algemene reactie geven op de maatregelen.
Prima dat er een kwaliteitswaarborg komt voor docenten in vakken die niet direct gerelateerd zijn aan een bevoegdheid van een lerarenopleiding.
Belangrijk dat scholen die ervaring hebben met een technasium daarin mee kunnen denken.
Ruimte voor de scholen om docenten te beoordelen op inzetbaarheid in het technasium.

Vraag2

Ten aanzien van de tweede maatregel wordt u vriendelijk verzocht om voorbeelden van vakken te geven die bij u op school worden gegeven, waarvoor geen lerarenopleiding bestaat.
Hoe wordt met de bevoegdheid voor deze vakken omgegaan? Wat is de bevoegdheid van de docenten die deze vakken geven?
Onderzoeken en ontwerpen
Dit vak wordt gegeven door docenten met een of meerdere bevoegdheden voor de betavakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie;
het betreft 1e en 2e graads bevoegdheden.

Vraag3

Kunt u zo precies mogelijk aangeven in welke leerjaren deze vakken worden gegeven?
- In de onderbouw en /of de bovenbouw?
- Vmbo, havo en/of vwo?
- In welke profielen worden de vakken gegeven?
- Wordt in de vakken examen afgenomen?
op havo en vwo;
op dit moment in klas 1 t/m 4, maar dit vak zal doorgroeien naar het eindexamenjaar;
In het profiel NT of de combinatie NT/NG

Vraag4

Kunt u aangeven welke opleidingseisen volgens u het best aansluiten bij deze vakken? Welke lerarenopleiding en eventueel welke nascholing zou het meest passend zijn?
1. Naast bevoegdheden zijn ook competenties van belang.
2. Docent O&O moet vakoverstijgend kunnen denken, want input moet betabreed zijn.
3 Docent O&O moet niet vastzitten aan de onderdelen die hij in zijn vak geeft, maar hij moet inspelen op betabrede actualiteit.
4 Het is voor de inrichting van O&O van groot belang dat er een multidisciplinair team is, omdat projecten een wisselende input nodig hebben vanuit de monovakken. Ze kunnen elkaar daarin dan ook aanvullen of afwisselen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht