Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Reactie

Naam De Nieuwe Veste (BHA Karstenberg)
Plaats Coevorden
Datum 14 oktober 2010

Vraag1

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het bijgevoegde wetsvoorstel en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitwerking van het voorstel in de praktijk.

Bij deze eerste vraag kunt u een algemene reactie geven op de maatregelen.
Op zich een goede insteek, maar laat voor O&O de mogelijkeid open om leraren vanuit verschillende disciplines O&O mogen geven. Voorwaarde moet blijven dat zij via de Stichting Technasium een certificaat halen.

Vraag2

Ten aanzien van de tweede maatregel wordt u vriendelijk verzocht om voorbeelden van vakken te geven die bij u op school worden gegeven, waarvoor geen lerarenopleiding bestaat.
Hoe wordt met de bevoegdheid voor deze vakken omgegaan? Wat is de bevoegdheid van de docenten die deze vakken geven?
O&O en M&O
Voor O&O heeft de docent een bevoegheid voor een ander vak. Hij volgt een cursus via de Stichting Technasium en behaalt een certificaat. Voor M&O geldt de bevoegdheid econO&omie.

Vraag3

Kunt u zo precies mogelijk aangeven in welke leerjaren deze vakken worden gegeven?
- In de onderbouw en /of de bovenbouw?
- Vmbo, havo en/of vwo?
- In welke profielen worden de vakken gegeven?
- Wordt in de vakken examen afgenomen?
O&O onderbouw en bovenbouw havo/vwo
M&O bovenbouw havo/vwo profiel C&M en E&M

Vraag4

Kunt u aangeven welke opleidingseisen volgens u het best aansluiten bij deze vakken? Welke lerarenopleiding en eventueel welke nascholing zou het meest passend zijn?
M&O nacholing voor economiedocenten.
O&O bijscholing laten verlopen via de Stichting Technaisum
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht